"clear difference" — Słownik kolokacji angielskich

clear difference kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta różnica
  1. clear przymiotnik + difference rzeczownik
    Silna kolokacja

    Here a clear difference can be seen to the situation of homosexuals.

    Podobne kolokacje: