"clear challenge" — Słownik kolokacji angielskich

clear challenge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasne wyzwanie
  1. clear przymiotnik + challenge rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This is a clear challenge to provide more early childhood education.

    Podobne kolokacje: