"clear disclosure" — Słownik kolokacji angielskich

clear disclosure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyste ujawnienie
  1. clear przymiotnik + disclosure rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Having clear disclosure (such as in a privacy policy) tends to eliminate any negative effects of such cookie discovery.

    Podobne kolokacje: