PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"public disclosure" — Słownik kolokacji angielskich

public disclosure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne ujawnienie
  1. public przymiotnik + disclosure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The suit was settled earlier this year, without public disclosure of the terms.