"recent disclosure" — Słownik kolokacji angielskich

recent disclosure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niedawne ujawnienie
  1. recent przymiotnik + disclosure rzeczownik
    Silna kolokacja

    Now, given recent disclosures from Mexico, the truth seems to be coming out.

powered by  eTutor logo