"clear repudiation" — Słownik kolokacji angielskich

clear repudiation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyste odrzucenie
  1. clear przymiotnik + repudiation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The verdict in Ms. Dammann's case is likely to inflame Methodist conservatives who believe that she openly violated church rules and hoped that the jury would deliver a clear repudiation.

    Podobne kolokacje: