"absolutely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

absolutely przysłówek

czasownik + absolutely
Kolokacji: 65
absolutely love • absolutely refuse • absolutely need • absolutely forbidden • absolutely required • ...
absolutely + przymiotnik
Kolokacji: 199
absolutely necessary • absolutely certain • absolutely sure • absolutely essential • absolutely right • absolutely clear • absolutely true • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. absolutely certain = całkowicie pewny absolutely certain
2. absolutely sure = całkowicie pewny absolutely sure
3. absolutely positive = całkowicie pozytywny absolutely positive
4. absolutely confident = całkowicie pewny siebie absolutely confident
5. absolutely convinced = całkowicie przekonać absolutely convinced
6. absolutely irreducible = całkowicie ograniczony do minimum absolutely irreducible
  • Each absolutely irreducible variety defined over has a -rational point.
  • Each absolutely irreducible polynomial has infinitely many -rational points.
  • An absolutely irreducible k-variety is defined over k if the associated k-algebraic set is a reduced scheme.
  • We operate, when we must operate at all openly, with the absolutely irreducible minimum of personal risk.
  • Absolutely irreducible is a term applied to mean irreducible, even after any finite extension of the field of coefficients.
  • Each absolutely irreducible algebraic variety V defined over K has a K-rational point.
  • As g(x, y) is an absolutely irreducible polynomial, this is an algebraic variety.
  • Absolutely irreducible is also applied, with the same meaning to linear representations of algebraic groups.
  • In all cases, being absolutely irreducible is the same as being irreducible over the algebraic closure of the ground field.
  • Therefore, this algebraic variety consists of two lines intersecting at the origin and is not absolutely irreducible.
(11) fine, flat, transparent
Kolokacji: 3
(12) crazy, insane, mad, bizarre
Kolokacji: 4
(13) delighted, disgusted
Kolokacji: 2
(15) silent, quiet, deafening
Kolokacji: 3
(18) motionless, rigid, immobile
Kolokacji: 3
(21) unique, different
Kolokacji: 2
(23) useless, powerless
Kolokacji: 2
(24) honest, fair, unfair
Kolokacji: 3
(25) normal, identical, radiant
Kolokacji: 3
(26) furious, livid, outraged
Kolokacji: 3
(27) disgusting, filthy, revolting
Kolokacji: 3
(29) fearless, hopeless, desperate
Kolokacji: 3
(30) helpless, dependent
Kolokacji: 2
(33) ruthless, merciless
Kolokacji: 2
(35) wild, baseless, unfounded
Kolokacji: 3
(37) confidential, secret
Kolokacji: 2
(39) unavoidable, predictable
Kolokacji: 2
(40) astonished, astounded
Kolokacji: 2
(41) enormous, huge
Kolokacji: 2
(42) ecstatic, heartbreaking
Kolokacji: 2
(43) petrified, adamant
Kolokacji: 2
(44) overwhelming, irresistible
Kolokacji: 2
(45) incapable, unable
Kolokacji: 2
(46) legitimate, impenetrable
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.