"absolutely confident" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie pewny siebie
  1. absolutely przysłówek + confident przymiotnik
    Luźna kolokacja

    "We are absolutely confident there has been no compromise at all," he added.

powered by  eTutor logo