"absolutely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

absolutely przysłówek

czasownik + absolutely
Kolokacji: 65
absolutely love • absolutely refuse • absolutely need • absolutely forbidden • absolutely required • ...
absolutely + przymiotnik
Kolokacji: 199
absolutely necessary • absolutely certain • absolutely sure • absolutely essential • absolutely right • absolutely clear • absolutely true • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. absolutely certain = całkowicie pewny absolutely certain
  • One thing was absolutely certain; they had to have more land.
  • And, come to think of it, you seem to want everyone to be absolutely certain.
  • I'm not absolutely certain, you see, as to whether I should say it.
  • "You can't be absolutely certain of the next three years."
  • Since that time a happy end seemed absolutely certain to him.
  • I'm not absolutely certain, but there must be others you can talk to.
  • I want to make absolutely certain of a few things.
  • The only absolutely certain thing in this life is death.
  • He was absolutely certain of what would happen within the next half hour.
  • I can't be absolutely certain, but who ever is about anything?
2. absolutely sure = całkowicie pewny absolutely sure
3. absolutely positive = całkowicie pozytywny absolutely positive
4. absolutely confident = całkowicie pewny siebie absolutely confident
5. absolutely convinced = całkowicie przekonać absolutely convinced
6. absolutely irreducible = całkowicie ograniczony do minimum absolutely irreducible
(11) fine, flat, transparent
Kolokacji: 3
(12) crazy, insane, mad, bizarre
Kolokacji: 4
(13) delighted, disgusted
Kolokacji: 2
(15) silent, quiet, deafening
Kolokacji: 3
(18) motionless, rigid, immobile
Kolokacji: 3
(21) unique, different
Kolokacji: 2
(23) useless, powerless
Kolokacji: 2
(24) honest, fair, unfair
Kolokacji: 3
(25) normal, identical, radiant
Kolokacji: 3
(26) furious, livid, outraged
Kolokacji: 3
(27) disgusting, filthy, revolting
Kolokacji: 3
(29) fearless, hopeless, desperate
Kolokacji: 3
(30) helpless, dependent
Kolokacji: 2
(33) ruthless, merciless
Kolokacji: 2
(35) wild, baseless, unfounded
Kolokacji: 3
(37) confidential, secret
Kolokacji: 2
(39) unavoidable, predictable
Kolokacji: 2
(40) astonished, astounded
Kolokacji: 2
(41) enormous, huge
Kolokacji: 2
(42) ecstatic, heartbreaking
Kolokacji: 2
(43) petrified, adamant
Kolokacji: 2
(44) overwhelming, irresistible
Kolokacji: 2
(45) incapable, unable
Kolokacji: 2
(46) legitimate, impenetrable
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.