"absolutely deserted" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie opuścić
  1. desert czasownik + absolutely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Outside the street was absolutely deserted.

powered by  eTutor logo