"absolutely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

absolutely przysłówek

czasownik + absolutely
Kolokacji: 65
absolutely love • absolutely refuse • absolutely need • absolutely forbidden • absolutely required • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
2. stand absolutely = stań całkowicie stand absolutely
3. absolutely deny = całkowicie zaprzecz absolutely deny
4. absolutely opposed = całkowicie sprzeciwić się absolutely opposed
5. absolutely reject = całkowicie odrzut absolutely reject
6. absolutely deserted = całkowicie opuścić absolutely deserted
  • Outside the street was absolutely deserted.
  • The streets of the great city were absolutely deserted at this hour.
  • This end of the lake was absolutely deserted.
  • The beach appeared to be absolutely deserted.
  • Gopalpur on sea has got a lovely beach that is absolutely deserted.
  • It seems absolutely deserted, and there are some things we want to do.
  • Cleante noticed almost immediately that the pedestrian streets in this quarter were absolutely deserted.
  • The enormous machine, lying off, was absolutely deserted.
  • As to the sea over which the vessel was then sailing, it was absolutely deserted.
  • The corral appeared to be absolutely deserted.
(4) forbid, prohibit, exclude
Kolokacji: 3
(7) terrify, thrill
Kolokacji: 2
(10) devastate, destroy, ruin, kill
Kolokacji: 4
(12) convince, fascinate
Kolokacji: 2
(13) insist, say
Kolokacji: 2
(14) sit, dominate, cram
Kolokacji: 3
absolutely + przymiotnik
Kolokacji: 199
absolutely necessary • absolutely certain • absolutely sure • absolutely essential • absolutely right • absolutely clear • absolutely true • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.