"absolutely deny" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely deny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie zaprzecz
  1. deny czasownik + absolutely przysłówek
    Luźna kolokacja

    Maharaj absolutely denies committing the murders for which he was convicted.

powered by  eTutor logo