"absolutely positive" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie pozytywny
  1. absolutely przysłówek + positive przymiotnik
    Luźna kolokacja

    And we are going to stay here until I am absolutely positive that particular danger is removed.

powered by  eTutor logo