"stand absolutely" — Słownik kolokacji angielskich

stand absolutely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stań całkowicie
  1. stand czasownik + absolutely przysłówek
    Luźna kolokacja

    We have a number of defenses-including the ability to stand absolutely still.

powered by  eTutor logo