"zgięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgięcie" po polsku

zgięcie

rzeczownik
 1. bend ***
  • zagięcie, zgięcie [policzalny]
   I have a bruise in the bend of my elbow. (Mam siniaka w zagięciu łokcia.)
   The plumber found a rubber duck in the bend of the pipe. (Hydraulik znalazł gumową kaczuszkę w zagięciu rury.)
  • zgięcie, dogięcie
 2. kink
 3. flexion  
 4. inflection , inflexion
  • zgięcie (np. ciała)
 5. bending
 6. bent
 7. flexure  
 8. crooking
 9. flection
czasownik
 1. fold **
  • zginać (np. kartkę papieru) [przechodni]
   She folded the receipt in half and handed it to me. (Ona zgięła rachunek na pół i podała mi go.)
   You can't lose this letter - fold it and put it in your bag. (Nie możesz zgubić tego listu - zegnij go i włóż do swojej torby.)
   You can fold this letter in half. (Możesz zgiąć ten list na pół.)
 2. bend ***
  • zginać się, zginać (np. rękę), zaginać, wyginać [przechodni/nieprzechodni]
   The grass bends in the wind. (Trawa zgina się pod wpływem wiatru.)
   If you can't bend your arm it means it's broken. (Jeśli nie możesz zgiąć swojej ręki, to znaczy, że jest złamana.)
   After the fall, I bent my arm to see if it hurts. (Po upadku zgiąłem rękę, żeby zobaczyć, czy jest zraniona.)
   zobacz także: bend something
 3. bow **
 4. hook ***
 5. crook *
  • zginać, kiwnąć
   The lady delicately crooked her finger as she picked up the cup. (Dama delikatnie zgięła palec podnosząc filiżankę.)
 6. reflex
 7. flex *
 8. crankle dawne użycie
czasownik
 1. bend something ***  
  When you pick up heavy things remember to bend your knees. (Kiedy podnosisz ciężkie przedmioty pamiętaj, aby zginać kolana.)
  Could you bend this wire a little bit? (Mógłbyś lekko zgiąć ten drut?)
czasownik
 1. buckle *

powered by  eTutor logo