Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"wbijać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wbijać" po polsku

wbijać

czasownik
 1. stick ****
  • wbijać, wtykać, wpychać [przechodni/nieprzechodni]
   Stick this pin into the notice board. (Wetknij tę pinezkę w tablicę ogłoszeń.)
   The boy stuck his finger into the girl's eye. (Chłopiec wetknął palec w oko dziewczynki.)
 2. ram **
  • wbijać (np. słupek w ziemię), wtłaczać (coś do czegoś)
   We rammed four stakes around the garden. (Wbiliśmy wokół ogrodu cztery słupki.)
 3. spike **
  • nadziewać na szpikulec (coś), wbijać (w coś ostrze), ranić (ostrzem)
   He spiked the meat and put in in the oven. (On nadział mięso na szpikulec i wsadził je do piekarnika.)
 4. impale , także: empale
phrasal verb
 1. dig something into something
phrasal verb
 1. beat in
 2. pound in  
czasownik
 1. crash ***