"wbijać do głowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wbijać do głowy" po polsku

wbijać do głowy

phrasal verb
 1. hammer away
  • wbijać do głowy (przez wielokrotne powtarzanie)
   I have to hammer away a list of mathematical formulas. (Muszę sobie wbić do głowy listę wzorów matematycznych.)
phrasal verb
 1. hammer something in  
 2. hammer away at something  
idiom
 1. drum something home  
  Drum these rules home, because they are crucial. (Wbijcie sobie te zasady do głowy, ponieważ są niezbędne.)

"wbijać do głowy" — Słownik kolokacji angielskich

hammer away kolokacja
 1. hammer czasownik + away przysłówek = wbijać do głowy (przez wielokrotne powtarzanie)
  Bardzo silna kolokacja

  But he will not hammer away at the Iran issue.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo