eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"to the side" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to the side" po angielsku

skaly zbocze gory romunia
rzeczownik
 1. strona, część (np. jakiegoś obszaru) [policzalny]
  This side of the city is very popular. (Ta część miasta jest bardzo popularna.)
  He was standing on the other side of the street. (On stał po drugiej stronie ulicy.)
 2. strona, bok (np. stanąć po prawej stronie czegoś) [tylko liczba pojedyncza]
  You have a bruise on the left side of your leg. (Masz siniaka po lewej stronie nogi.)
  I'm at the right side of the court. (Jestem po prawej stronie boiska.)
 3. bok, ściana boczna [policzalny]
  There is a scratch on the side of my car. (Mam rysę na boku mojego samochodu.)
 4. burta [policzalny]
  He fell off the side and into the sea. (On wypadł za burtę do morza.)
 5. krawędź [policzalny]
  He left the plate at the side of the table. (On zostawił talerz na krawędzi stołu.)
  If you step on the side of the pavement, you lose. (Jeżeli nadepniesz na krawędź chodnika, to przegrywasz.)
 6. strona (płaskiego przedmiotu, np. kartki) [policzalny]
  The rest of the text is on the other side of this page. (Reszta tekstu jest na drugiej stronie tej kartki.)
 7. bok (ciała) [policzalny]
  Something hurts here, on the side of my body. (Coś boli mnie tu, z boku mojego ciała.)
  The left side of my head aches very much. (Lewa strona głowy bardzo mnie boli.)
 8. bok (figury geometrycznej) [policzalny]
  A cube has six sides. (Sześcian ma sześć boków.)
  How many sides does a triangle have? (Ile trójkąt ma boków?)
 9. zbocze (np. góry, doliny) [policzalny]
  The side of the mountain was too slippery. (Zbocze góry było zbyt śliskie.)
  The fire broke out on the side of the valley. (Pożar wybuchł na zboczu doliny.)
 10. strona (objętość pisma)  BrE [policzalny]
  He wrote three sides of the essay. (On napisał trzy strony wypracowania.)
  The essays should not be less than 3 sides. (Wypracowania nie powinny mieć mniej niż 3 strony.)
 11. aspekt [policzalny]
  I have to look at every side of this matter. (Muszę spojrzeć na każdy aspekt tej sprawy.)
  This is only one side of the whole issue. (To jest tylko jeden aspekt całego problemu.)
 12. strona (np. w konflikcie, kłótni) [policzalny]
  I think she's wrong so I'm on your side. (Myślę, że ona się myli, więc jestem po twojej stronie.)
  You are never on my side! (Nigdy nie jesteś po mojej stronie!)
 13. wersja, punkt widzenia [policzalny]
  OK, I know your side of the story, now I'll talk to Jack. (Dobra, znam twoją wersję historii, teraz porozmawiam z Jackiem.)
  I don't know your side, so I'm not going to judge. (Nie znam twojej wersji, więc nie będę osądzać.)
  link synonim: point of view
 14. strona (jedna z dwóch drużyn biorących udział w meczu)  BrE [policzalny]
  Our side won this match. We are simply the best! (Nasza drużyna wygrała ten mecz. Jesteśmy po prostu najlepsi!)
  Their side is better today, I have to admit that. (Ich strona jest dziś lepsza, muszę to przyznać.)
 15. strona charakteru [tylko liczba pojedyncza]
  I didn't know this side of his character. (Nie znałem tej strony jego charakteru.)
  I like this side of her. (Lubię tę stronę jej charakteru.)
 16. strona rodziny [policzalny]
  Mum, do I have any cousins from your side? (Mamo, czy mam jakichś kuzynów z twojej strony rodziny?)
  I have two uncles on my father's side. (Mam dwóch wujków ze strony ojca.)
 17. kanał telewizyjny  BrE język mówiony [tylko liczba pojedyncza]
  Change the side, please. (Zmień kanał telewizyjny, proszę.)
  This side has the most interesting programmes. (Ten kanał telewizyjny ma najciekawsze programy.)
  link synonim: channel
 18. półtusza [policzalny]
  I bought a side at the butcher's. (Kupiłem półtuszę u rzeźnika.)
  The sides were underslung under the ceiling. (Półtusze były podwieszone pod sufitem.)
przymiotnik
 1. boczny (np. wyjście)
  The side entrance is destined for the staff only. (Boczne wejście jest przeznaczone wyłącznie dla pracowników.)
  You have to go around the building to find the side entrance. (Musisz pójść naokoło budynku, aby znaleźć boczne wejście.)
przysłówek
 1. z boku (np. spojrzenie na jakąś sprawę)
czasownik
 1. brać stronę, stawać po stronie, opowiadać się
  During World War II Andrey Vlasov sided with the Germans. (Podczas II wojny światowej Andriej Własow stanął po stronie Niemców.)
  In case of an argument, I will side with you. (W razie kłótni, opowiem się za tobą.)
 1. w czyjąś stronę
obrazek do "side dish" po polsku This is a side dish that contrasts ... ... tasty side dish, ...
rzeczownik
 1. dodatek do dania głównego
  How about having some baked potatoes as a side dish? (Może by tak wziąć pieczone ziemniaki jako dodatek?)
  They occasionally eat dried beans as a side dish. (Oni okazjonalnie jedzą suszoną fasolę jako dodatek.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"to the side" — Słownik kolokacji angielskich

to the side kolokacja
 1. to przyimek + side rzeczownik = na jedną stronę
  Zwykła kolokacja

  Blood saw a chance to side with the new guy.

  Podobne kolokacje: