BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"tangling" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tangling" po angielsku

tangling

rzeczownik
 1. czochranie (włosów), plątanie (kabli, sznurków)
 2. wikłanie, gmatwanie, wplątywanie (się w coś)
 3. kłócenie się (z kimś), wdanie się w bójkę
rzeczownik
 1. kłąb (ubrań), kołtun (włosów), plątanina (kabli, sznurków), skłębienie
  There was a tangle of cables behind the control panel. (Za panelem sterującym była plątanina kabli.)
 2. pomieszanie, gmatwanina (emocji, uczuć)
  I felt a tangle of hope and fear. (Czułem pomieszanie nadziei ze strachem.)
 3. tarapaty, kłopoty
  I got myself into a real tangle. (Wpakowałem się w prawdziwe tarapaty.)
 4. bójka, kłótnia, potyczka potocznie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. czochrać (włosy), plątać (kable, sznurki)
 2. wikłać, gmatwać, wplątywać (się w coś)
 3. kłócić się (z kimś), wdać się w bójkę

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "tangling"

przymiotnik
tangled = poplątany (np. sznurek), zaplątany (węzeł) +2 znaczenia
idiom
phrasal verb
rzeczownik
tanglement = czochranie (włosów), plątanie (kabli, sznurków) +2 znaczenia
tangler = osoba czochrająca (włosy), plątająca (kable, sznurki) +2 znaczenia

powered by  eTutor logo