BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wdać się w bójkę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wdać się w bójkę" po polsku

Powiązane zwroty — "wdać się w bójkę"

idiom

"wdać się w bójkę" — Słownik kolokacji angielskich

get into a fight kolokacja
  1. get czasownik + fight rzeczownik = wdać się w bójkę
    Luźna kolokacja

    Did you ever get into a fight with a girl?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo