"processed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "processed" po angielsku

processed

przymiotnik
 1. przetworzony (np. o jedzeniu z dodatkiem środków konserwujących)
  Highly processed products are unhealthy. (Produkty wysoko przetworzone są niezdrowe.)
  I like eating sandwiches with processed cheese. (Lubię jeść kanapki z topionym serem.)
  We live in a world where we consume greater and greater amounts of processed foods. (Żyjemy w świecie, w którym spożywa się coraz więcej żywności przetwarzanej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Process
rzeczownik
 1. proces, tok, przebieg [COUNTABLE]
  The process of education is long. (Proces edukacji jest długi.)
  Do you take part in the production process? (Czy bierzesz udział w procesie produkcji?)
 2. proces (w systemie operacyjnym) [COUNTABLE]
  The operating system has different processes. (System operacyjny ma różne procesy.)
  Do you understand this process? (Czy rozumiesz ten proces?)
 3. metoda, technologia [COUNTABLE]
  Their process is a secret. (Ich metoda to tajemnica.)
  This invention uses an advanced process. (Ta wynalazek używa zaawansowanej technologii.)
  This process is mine. (Ta technologia jest moja.)
  I don't fully understand this process. (Nie do końca rozumiem tę metodę.)
 4. wyrostek, wypustka, wypust (twór zbudowany z tkanki kostnej)
czasownik
 1. przetwarzać, przerabiać [TRANSITIVE]
  They processed the used bottles into a work of art. (Oni przerobili zużyte butelki w dzieło sztuki.)
  This waste paper will be processed into toilet paper. (Ta makulatura zostanie przerobiona na papier toaletowy.)
 2. rozpatrywać, załatwiać [TRANSITIVE]
  It takes two days to process this motion. (Potrzeba dwóch dni na rozpatrzenie tego wniosku.)
  They want to process my case. (Oni chcą rozpatrzeć moją sprawę.)
 3. przetwarzać (informacje) [TRANSITIVE]
  My computer is very old, it will process the information for an hour. (Mój komputer jest bardzo stary, będzie przetwarzał informacje przez godzinę.)
  It will take me a while to process all this data. (Przetworzenie tych danych zajmie mi trochę czasu.)
przymiotnik
 1. procesowy (dot. procesu)
czasownik
 1. iść w procesji formal [INTRANSITIVE]
  On this day, people process during masses. (W tym dniu ludzie idą w procesji w czasie mszy.)
  I don't want to process, it is weary. (Nie chcę iść w procesji, to jest męczące.)

powered by  eTutor logo