Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"obudzić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obudzić się" po polsku

obudzić się

czasownik
 1. awake **
  • obudzić się, przebudzić się oficjalnie
   They awoke at almost the same moment. (Oni obudzili się niemal w tym samym momencie.)
   He slept for two hours and awoke exhausted. (On spał przez dwie godziny i obudził się wykończony.)
   Wyraz "awake" używany jest tylko w bardzo formalnych kontekstach, na przykład w literaturze. Na co dzień używamy "wake up".
   link synonim: wake up
obrazek do "wake up" po polsku
phrasal verb
 1. wake up **  
  Wake me up at eight. (Obudź mnie o ósmej.)
  When I woke up the next morning, he was gone. (Kiedy się obudziłem następnego ranka, już go nie było.)
  You'll wake up the whole family if you don't keep quiet. (Obudzisz całą rodzinę, jeśli nie będziesz cicho.)
  link synonim: awake
czasownik
 1. come to life
czasownik
 1. wake ***
 2. awake **
  • obudzić (kogoś), zbudzić (kogoś)
   The crying baby awoke us. (Obudziło nas płaczące dziecko.)
   zobacz także: wake
 3. awaken *
 4. uprouse
phrasal verb
 1. wake up **
czasownik
 1. rouse
 2. arouse *
 3. waken
phrasal verb
 1. get somebody up *