BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"obudzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obudzić" po polsku

obudzić

czasownik
 1. wake ***
 2. awake **
  • obudzić (kogoś), zbudzić (kogoś)
   The crying baby awoke us. (Obudziło nas płaczące dziecko.)
   zobacz także: wake
 3. awaken *
 4. uprouse
phrasal verb
 1. get somebody up *
phrasal verb
 1. wake up **
czasownik
 1. rouse
 2. arouse *
 3. waken
czasownik
 1. awake **
  • obudzić się, przebudzić się oficjalnie
   They awoke at almost the same moment. (Oni obudzili się niemal w tym samym momencie.)
   He slept for two hours and awoke exhausted. (On spał przez dwie godziny i obudził się wykończony.)
   Wyraz "awake" używany jest tylko w bardzo formalnych kontekstach, na przykład w literaturze. Na co dzień używamy "wake up".
   link synonim: wake up
czasownik
 1. come to life

powered by  eTutor logo