ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kwestionować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kwestionować coś" po polsku

czasownik
 1. challenge *****
  • podważyć, kwestionować (np. autorytet, reputację) [przechodni]
   His reputation was challenged when he filed for divorce. (Jego reputacja została zakwestionowana, kiedy wniósł sprawę o rozwód.)
   Don't challenge my orders. (Nie podważaj moich poleceń.)
   She would constantly challenge my authority. (Ona ciągle podważała mój autorytet.)
 2. question ***** , także: qu.
  • wątpić, kwestionować [przechodni]
   I would never question their work. (Nigdy nie kwestionowałbym ich pracy.)
   She has never questioned my love. (Ona nigdy nie wątpiła w moją miłość.)
 3. dispute ***
  • kwestionować, zakwestionować
   She has always disputed the existence of God. (Ona zawsze kwestionowała istnienie Boga.)
   You can't dispute the fact that gravity exists. (Nie możesz zakwestionować faktu, że grawitacja istnieje.)
 4. query * , qy (skrót) , qy. (skrót)
 5. impeach
 6. impugn
 7. challenge the decision
 8. controvert
 9. deraign , darraign   przestarzale

kwestionować coś

 1. take exception

"kwestionować coś" — Słownik kolokacji angielskich

take exception kolokacja
 1. take czasownik + exception rzeczownik = podnosić zarzuty, kwestionować coś
  Bardzo silna kolokacja

  But members of the business community today took exception to this approach.

powered by  eTutor logo