"apply for exceptions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ubiegaj się o wyjątki
  1. apply czasownik + exception rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 2009 the school board did not apply for any exceptions.

powered by  eTutor logo