"efekty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "efekty" po polsku

efekty

rzeczownik
 1. effect *****
  • efekty (w filmie) [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   I really like the special effects in this movie. (Bardzo podobają mi się efekty specjalne w tym filmie.)
   This film was nominated to the award for its special effects. (Ten film był nominowany do nagrody za efekty specjalne.)
rzeczownik
 1. effect *****
  • efekt, skutek [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   It's not the effect I hoped for. (To nie jest efekt na jaki liczyłem.)
   How did you achieve this effect? (Jak udało ci się otrzymać ten efekt?)
   zobacz także: result
  • efekt, wrażenie
   His shouting had little effect on her. (Jego krzyki nie wywierały na niej żadnego wrażenia.)
   What kind of effect did you expect? (Jakiego efektu się spodziewałaś?)
 2. impact ****
  • odzew, efekt, wrażenie (w marketingu) technical
   the powerful effect of something
   Our advertisement made a huge impact on the society. (Nasza reklama wywarła wielkie wrażenie na społeczeństwie.)
   This slogan doesn't make an impact. (Ten slogan nie robi wrażenia.)

Powiązane zwroty — "efekty"

przymiotnik
efektywny = effective +4 znaczenia
efektowny = grand +7 znaczeń
połączony (np. efekty, siły) = combined
porażający (efekt czegoś) = seismic , także: seismal
pustoszący (efekt czegoś) = devastating
efekciarski = glitzy +2 znaczenia
przysłówek
czasownik
dotyczyć (mieć efekt) = touch
cofnąć (efekt czegoś) = undo +1 znaczenie
łagodzić (efekt czegoś) = soften
złagodzić (np. złe efekty) = ameliorate
rzeczownik
pomysł (efekt czyjegoś namysłu) = brainchild
efekty wizualne = visuals +1 znaczenie
kaczka (efekt w muzyce) = wah-wah , także: wa-wa
optymalny punkt (np. coś, co przynosi najlepsze efekty) = sweet spot
inne
inne

powered by  eTutor logo