BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"czasownik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czasownik" po polsku

czasownik

rzeczownik
  1. verb *   [COUNTABLE]
    Is this a regular or an irregular verb? (Czy ten czasownik jest regularny czy nieregularny?)
    This is a modal verb, it changes the meaning of another verb. (To jest czasownik modalny, on zmienia znaczenie innego czasownika.)
    Use the verb given to build a sentence. (Użyj podanego czasownika do zbudowania zdania.)

Powiązane zwroty — "czasownik"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
regularny (np. czasownik) = regular
nieregularny (np. czasownik) = irregular
czasowy = tidal +2 znaczenia
przysłówek
czasami = sometimes +3 znaczenia
czasowo = casually +3 znaczenia
inne

powered by  eTutor logo