"czary" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czary" po polsku

czary

Science of Magic - New York Times MAGIC WAND
rzeczownik
 1. magic ***
  • magia, czary [UNCOUNTABLE]
   Many people ask me how I can believe in magic. (Wielu ludzi pyta mnie jak mogę wierzyć w magię.)
 2. witchcraft
 3. wizardry
 4. tass dialect , także: tassie
 5. diabolism
 6. witchery  
  link synonim: witchcraft
 7. diablerie
 8. pishoge , także: pishogue
 9. witching
rzeczownik
 1. charm ** , także: charme old use
 2. appeal ***
  • czar, urok, atrakcyjność [UNCOUNTABLE]
   This guy has an appeal, which women love. (Ten mężczyzna ma urok, który kobiety kochają.)
   Marilyn Monroe's sex appeal was her weapon. (Seksapil Marilyn Monroe był jej bronią.)
 3. glamour British English , glamor American English
 4. enchantment
 5. hex
 6. winsomeness
 7. duende
rzeczownik
 1. goblet
 2. tass dialect , także: tassie
 3. mazer
 4. jorum , joram

powered by  eTutor logo