PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"badania naukowe" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "badania naukowe" po polsku

badania naukowe

rzeczownik
 1. research , *****
  • badanie, badania, badania naukowe [niepoliczalny]
   The main task of the institute is carrying out research projects from the government. (Głównym zadaniem instytutu jest wykonywanie rządowych projektów badawczych.)
   Some types of research cost a lot of money. (Niektóre rodzaje badań naukowych kosztują wiele pieniędzy.)
   His research of the human brain and its reactions is going really well. (Jego badanie ludzkiego mózgu i jego reakcji idzie naprawdę dobrze.)
   I don't have enough money to do my research. (Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy, aby przeprowadzić moje badanie.)
   This research is extremely expensive. (To badanie jest niezwykle drogie.)
 2. scientific research  
 3. science research  

"badania naukowe" — Słownik kolokacji angielskich

 1. scientific przymiotnik + research rzeczownik = badania naukowe
  Bardzo silna kolokacja

  They are also used around the world by other organizations from scientific research to decision making.

science research kolokacja
 1. science rzeczownik + research rzeczownik = badania naukowe
  Bardzo silna kolokacja

  It remains the single most important issue in social science research today.

study surveys kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badania naukowe
 1. study rzeczownik + survey czasownik
  Luźna kolokacja

  The study surveyed 2,300 companies, institutions and government agencies in 17 countries.

  Podobne kolokacje: