"study surveys" — Słownik kolokacji angielskich

study surveys kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badania naukowe
  1. study rzeczownik + survey czasownik
    Luźna kolokacja

    The study surveyed 2,300 companies, institutions and government agencies in 17 countries.

    Podobne kolokacje: