"study" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

study rzeczownik

rzeczownik + study
Kolokacji: 256
case study • feasibility study • animal study • Bible study • pilot study • postgraduate study • laboratory study • research study • ...
study + rzeczownik
Kolokacji: 71
study group • study area • study program • studies department • study center • studies teacher • study hall • study period • study door • ...
study + czasownik
Kolokacji: 218
study shows • study finds • study suggests • study indicates • study concludes • study reveals • study demonstrates • study reports • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 74
21. study notes = notatki naukowe study notes
22. study appears = nauka pojawia się study appears
24. study begins = nauka zaczyna się study begins
25. study determines = nauka decyduje study determines
26. study fails = oceny niedostateczne naukowe study fails
28. study says = nauka oznacza study says
29. study makes = nauka robi study makes
30. study takes = nauka wymaga study takes
31. study gives = nauka sprawia study gives
32. study follows = nauka następuje study follows
33. study helps = nauka pomaga study helps
35. study links = połączenia naukowe study links
36. study comes = nauka przychodzi study comes
38. study calls = nauka dzwoni study calls
40. study releases = zwolnienia naukowe study releases
41. study offers = nauka oferuje study offers
42. study recommends = nauka poleca study recommends
45. study claims = roszczenia naukowe study claims
47. study raises = nauka podnosi study raises
49. study predicts = nauka przewiduje study predicts
51. study establishes = nauka ugruntowuje study establishes
52. study seems = nauka wydaje się study seems
53. study tests = testy naukowe study tests
54. study cites = nauka cytuje study cites
55. study yields = produkcje naukowe study yields
56. study goes = nauka idzie study goes
58. study argues = nauka sprzecza się study argues
59. study conducts = zachowania naukowe study conducts
61. study results = skutki naukowe study results
62. study points = punkty naukowe study points
64. study presents = nauka niesie ze sobą study presents
66. study highlights = najważniejsze wydarzenia naukowe study highlights
68. study places = miejsca naukowe study places
69. study puts = nauka kładzie study puts
70. study states = stany naukowe study states
73. study needs = nauka potrzebuje study needs
74. study considers = nauka rozważa study considers
czasownik + study
Kolokacji: 152
study conducted • study published • study released • study commissioned • study funded • study reported • undertake studies • ...
przymiotnik + study
Kolokacji: 505
recent study • far study • scientific study • early study • Historical Study • American study • social study • previous study • ...
przyimek + study
Kolokacji: 34
under study • after studies • of study • by studies • from studies • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.