"study finds" — Słownik kolokacji angielskich

study finds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nauka znajduje
  1. study rzeczownik + find czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Nearly one of every four children under 6 in the nation is poor, the study found.

    Podobne kolokacje: