Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"worker" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

worker rzeczownik

rzeczownik + worker
Kolokacji: 211
construction worker • factory worker • office worker • aid worker • farm worker • relief worker • rescue worker • maintenance worker • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 75
1. construction worker = robotnik budowlany, pracownik budowlany construction worker
2. factory worker = robotnik, pracownik fabryki factory worker
3. office worker = pracownik biurowy office worker
4. aid worker = pracownik organizacji pomocowej aid worker
5. farm worker = robotnik rolny, robotnik polowy farm worker
7. relief worker = pracownik organizacji humanitarnej relief worker
9. maintenance worker = pracownik gospodarczy, robotnik gospodarczy maintenance worker
11. union worker = pracownik związku zawodowego union worker
12. sanitation worker = pracownik służb oczyszczania miasta sanitation worker
15. auto worker = robotnik samochodowy auto worker
16. sex worker = osoba zajmująca się świadczeniem usług seksualnych (np. prostytutka) sex worker
17. sector worker = robotnik sektora sector worker
19. transit worker = pracownik transportu miejskiego transit worker
20. service worker = pracownik służby service worker
21. garment worker = robotnik części garderoby garment worker
23. campaign worker = członek sztabu wyborczego campaign worker
24. rights worker = robotnik praw rights worker
26. city worker = robotnik miasta city worker
27. state worker = robotnik państwowy state worker
28. oil worker = robotnik naftowy oil worker
29. replacement worker = robotnik zastępujący replacement worker
32. field worker = osoba pracująca w polu field worker
34. guest worker = robotnik sezonowy guest worker
35. mill worker = włókniarz mill worker
36. restaurant worker = robotnik restauracji restaurant worker
37. contract worker = robotnik najemny, robotnik kontraktowy contract worker
  • But now, he said, they are contract workers, not employees.
  • The company has also laid off some of its contract workers and employees.
  • The company has also dismissed 500 contract workers this year.
  • The company further announced that it will stop using contract workers by March 2013.
  • The number of Americans who have been replaced by foreign contract workers is unknown.
  • "Even for part-time jobs and contract workers, most companies only accept people under 35."
  • Contract workers, especially skilled engineers, can often make better money in the open market.
  • It also have around 1200 contract workers to cater to the support services.
  • The rest are contract workers receiving low wages and no benefits.
  • A total of nearly 900 employees and contract workers will be transferred or laid off.
38. poll worker = urzędnik wyborczy poll worker
39. dock worker = doker, robotnik portowy dock worker
41. party worker = robotnik partyjny party worker
43. Aerospace Worker = Robotnik lotnictwa i kosmonautyki Aerospace Worker
44. health care worker = pracownik ochrony zdrowia health care worker
45. hotel worker = robotnik hotelowy hotel worker
46. women worker = robotnik kobiet women worker
48. production worker = pracownik produkcyjny production worker
49. youth worker = wychowawca pracujący z młodzieżą youth worker
50. Unilever worker = Unilever robotnik Unilever worker
51. metal worker = rzemieślnik tworzący przedmioty z metalu (od elementów statków do biżuterii) metal worker
52. collar worker = pracownik kołnierzyka collar worker
53. health-care worker = robotnik dotyczący służby zdrowia health-care worker
54. care worker = pracownik opieki społecznej care worker
55. welfare worker = pracownik opieki społecznej welfare worker
56. election worker = robotnik wyborczy election worker
57. U.S. worker = USA robotnik U.S. worker
58. plant worker = robotnik roślinny plant worker
59. volunteer worker = działacz społeczny, wolontariusz volunteer worker
61. utility worker = wszechstronny robotnik utility worker
62. healthcare worker = pracownik ochrony zdrowia healthcare worker
63. church worker = działacz parafialny (ktoś zaangażowany w sprawy wspólnoty parafialnej) church worker
64. county worker = robotnik hrabstwa county worker
65. case worker = robotnik przypadku case worker
66. transport worker = transportowiec (pracownik) transport worker
67. mine worker = robotnik kopalni mine worker
68. airport worker = pracownik lotniska airport worker
69. rail worker = robotnik kolejowy rail worker
70. warehouse worker = magazynier, pracownik magazynu, pracownik magazynowy warehouse worker
71. plantation worker = robotnik plantacji plantation worker
72. kitchen worker = robotnik kuchenny kitchen worker
73. knowledge worker = pracownik wykorzystujący wiedzę, pracownik wiedzy, pracownik intelektualny knowledge worker
74. charity worker = działacz społeczny, wolontariusz charity worker
75. cafeteria worker = robotnik baru szybkiej obsługi cafeteria worker
worker + rzeczownik
Kolokacji: 55
Transport Workers Union • United Automobile Workers union • Socialist Workers Party • Workers Party • worker right • ...
worker + czasownik
Kolokacji: 244
worker earns • worker receives • worker pays • worker begins • worker loses • worker uses • worker finds • worker works • ...
czasownik + worker
Kolokacji: 137
hire workers • protect workers • organize workers • train workers • allow workers • represent workers • require workers • help workers • ...
przymiotnik + worker
Kolokacji: 293
social worker • skilled worker • foreign worker • postal worker • hard worker • blue-collar worker • temporary worker • striking worker • ...
przyimek + worker
Kolokacji: 23
among workers • between workers • for workers • of workers • including workers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.