"government worker" — Słownik kolokacji angielskich

government worker kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robotnik rządowy
  1. government rzeczownik + worker rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Only Government workers were reported to have gone to their jobs in significant numbers.

powered by  eTutor logo