ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(3) shoe, expression, look, face
Kolokacji: 4
(15) ribbon, decoration, medal
Kolokacji: 3
(17) chain, handcuff, cuff, shackle
Kolokacji: 4
(20) leather, fur, mink, bearskin
Kolokacji: 4
(24) lens, heart, contact, pump
Kolokacji: 4
(29) wig, tuxedo, tail
Kolokacji: 3
(32) tie, necktie, ascots
Kolokacji: 3
(34) pair, bead, tooth
Kolokacji: 3
(38) blouse, top
Kolokacji: 2
(39) patch, bandage, prosthetics
Kolokacji: 3
(41) gold, metal
Kolokacji: 2
(42) layer, pad, padding, Docker
Kolokacji: 4
(43) smile, grin, frown
Kolokacji: 3
(44) watch, flower
Kolokacji: 2
1. wear perfume = używać perfum, być wyperfumowanym wear perfume
2. wear sunscreen = filtr słoneczny odzieży wear sunscreen
3. wear cologne = woda kolońska odzieży wear cologne
4. wear sunblock = krem z filtrem przeciwsłonecznym odzieży wear sunblock
5. wear cream = odzież śmietanka wear cream
6. wear deodorant = dezodorant odzieży wear deodorant
  • I mean, if you think that 10 years ago in England men didn't even wear deodorant, and now there's a whole new market devoted to men's grooming.
  • Can you imagine being in a room w/32 - 5th graders after recess and their bodies are changing and they don't, won't wear deodorant?
  • Vincent - 2 months ago I understand that Cameron Diaz doesn't wear under-arm deodorant.
  • The staff cannot wear deodorant, because the early settlers had none.
  • Do not wear body powder, cream, deodorant, or lotion on your chest the day of the test.
  • To the Editor: Women should know that they should not wear deodorant (or at least certain popular types) to a mammogram.
  • "People ask me if I'm wearing deodorant," Mr. Littman said.
  • Well, we're city folk now, and our foes wear deodorant.
  • What about wearing deodorant?
  • Many of us wear deodorant every day without giving a thought to how it works.
(49) diamond, sidearm, c
Kolokacji: 3
(50) head, ear, spike, nail
Kolokacji: 4
(51) silver, gray, tan
Kolokacji: 3
(52) braid, pigtail, hairstyle
Kolokacji: 3
(53) orange, red, pastel
Kolokacji: 3
(54) horn, skull, antler
Kolokacji: 3
(55) skate, hoop, crampon
Kolokacji: 3
(56) helm, trainer
Kolokacji: 2
(57) blinders, blinkers
Kolokacji: 2
(58) leg, logo, Levis
Kolokacji: 3
(59) dreadlocks, curler
Kolokacji: 2
(60) identification, eye, extension
Kolokacji: 3
(61) placard, sign, aids
Kolokacji: 3
(62) Levi, Nike
Kolokacji: 2
(63) rubber, condom
Kolokacji: 2
(64) green, oilskin
Kolokacji: 2
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.