"wear cream" — Słownik kolokacji angielskich

wear cream kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież śmietanka
  1. wear czasownik + cream rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was wearing a brown, cream, and black pantsuit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo