"wear deodorant" — Słownik kolokacji angielskich

wear deodorant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dezodorant odzieży
  1. wear czasownik + deodorant rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I mean, if you think that 10 years ago in England men didn't even wear deodorant, and now there's a whole new market devoted to men's grooming.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo