"wear sunscreen" — Słownik kolokacji angielskich

wear sunscreen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): filtr słoneczny odzieży
  1. wear czasownik + sunscreen rzeczownik
    Luźna kolokacja

    My priority is to get women to wear sunscreen, because it's very important.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo