GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"turn" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

turn czasownik

turn + rzeczownik
Kolokacji: 304
turn tail • turn red • turn Point • turn things • turn northeast • turn southeast • turn people • turn one's attention • turn one's head • ...
czasownik + turn
Kolokacji: 68
begin turning • start turning • help turn • keep turning • cause to turn • try to turn • manage to turn • threaten to turn • plan to turn • ...
turn + przyimek
Kolokacji: 115
turn out • turn into • turn up • turn down • turn over • turn off • turn around • turn back • turn toward • turn towards • turn onto • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 82
1. turn into = zmień się turn into
2. turn out = okazać się turn out
3. turn to = zabierz się do pracy turn to
4. turn up = podkręcać, zwiększać turn up
5. turn down = przygaszać (światło), ściszać (dźwięk), zmniejszać (np. płomień) turn down
  • Of course they wouldn't turn down a chance at the Top 40.
  • She turned him down, but he called her for the next two years.
  • The two friends turned down the first street they came to.
  • I have already done so and they turned me down.
  • I knew myself well enough to know I'd never come back here again if she turned me down.
  • I had to call to have my bed turned down.
  • In front of him the bed had already been turned down.
  • I only remember one getting turned down, and he was a special case.
  • "Anyone else would have given up after getting turned down so many times."
  • He's the sort of man no girl in her right mind would turn down, if you know what I mean.
6. turn over = rozruszać (np. silnik) turn over
7. turn off = wyłączać (światło, alarm, urządzenie) turn off
8. turn around = odwracać się turn around
9. turn toward = obracać się w kierunku turn toward
10. turn back = zawrócić, zawracać turn back
12. turn onto = obracać się na turn onto
14. turn on = włączać (światło), odkręcać (kurek), uruchamiać (urządzenie) turn on
15. turn upon = obracać się na turn upon
17. turn until = obracać się do czasu gdy turn until
18. turn in = iść spać turn in
19. turn without = obróć się na zewnątrz turn without
20. turn at = obracać się przy turn at
21. turn under = obróć się poniżej turn under
22. turn along = obróć się wzdłuż turn along
23. turn behind = obróć się z tyłu turn behind
24. turn for = zwróć się turn for
25. turn through = obróć się całkowicie turn through
26. turn before = obróć się wcześniej turn before
27. turn with = obracać się z turn with
28. turn after = obróć się potem turn after
29. turn across = obróć się wszerz turn across
30. turn by = obracać się przez turn by
31. turn during = obracać się podczas turn during
32. turn about = odwróć się turn about
33. turn because of = obracać się z powodu turn because of
34. turn beside = obracać się obok turn beside
35. turn of = obracać się z turn of
36. turn within = obróć się wewnątrz turn within
37. turn including = obracać się w tym turn including
39. turn in in = położyć się spać w turn in in
41. turn back to = odwróć się turn back to
42. turn around in = odwracać się w turn around in
43. turn up at = pojawiać się przy turn up at
44. turn over on = przewracać się na drugi bok na turn over on
46. turn up on = obracaj się w górę turn up on
47. turn over in = przewracać się na drugi bok w turn over in
48. turn in at = położyć się spać przy turn in at
49. turn off at = skręcać przy turn off at
50. turn following = przekręć następowanie turn following
51. turn out for = przybądź turn out for
52. turn down for = zwróć się w dół turn down for
53. turn out in = układać się w turn out in
54. turn off to = skręcać aby turn off to
55. turn in to = wydaj turn in to
56. turn on in = włączać się w turn on in
58. turn up with = pojawiać się z turn up with
59. turn out at = układać się przy turn out at
60. turned over for = odwrócony dla turned over for
61. turn up for = pojaw się turn up for
62. turn out on = obracaj się na zewnątrz turn out on
63. turn out to = obróć się na zewnątrz turn out to
64. turn off in = skręcać w turn off in
65. turn beneath = obróć się poniżej turn beneath
67. turn down to = obróć się w dół turn down to
68. turn between = obróć się pośrodku turn between
69. turn up to = pojaw się turn up to
70. turn down from = odwiedź w dół turn down from
71. turn out with = układać się z turn out with
72. turn on to = włączać się aby turn on to
73. turn away with = odwracać się z turn away with
74. turn on with = włączać się z turn on with
75. turn past = kolej przeszłość turn past
76. turn off for = skręcać dla turn off for
77. turn down at = opadać przy turn down at
78. turn off on = skręcać na turn off on
79. turn down by = opadać przez turn down by
80. turn beyond = obróć się dalej turn beyond
81. turn in for = położyć się spać dla turn in for
82. turn inside = obróć się do środka turn inside
turn + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 340
turn away • quickly turn • turn slowly • turn red • suddenly turn • turn sour • turn aside • turn abruptly • turn left • turn violent • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.