"survive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

survive czasownik

survive + rzeczownik
Kolokacji: 80
survive a mugging • survive one's death • survive infancy • survive the Holocaust • ability to survive • survive the crash • ...
czasownik + survive
Kolokacji: 13
struggle to survive • manage to survive • try to survive • expected to survive • need to survive • go to survive • want to survive • ...
survive + przyimek
Kolokacji: 44
survive without • survive until • survive by • survive under • survive after • ...
survive + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 36
survive intact • survive long • barely survive • somehow survive • survive well • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.