"survive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

survive czasownik

survive + rzeczownik
Kolokacji: 80
survive a mugging • survive one's death • survive infancy • survive the Holocaust • ability to survive • survive the crash • ...
czasownik + survive
Kolokacji: 13
struggle to survive • manage to survive • try to survive • expected to survive • need to survive • go to survive • want to survive • ...
survive + przyimek
Kolokacji: 44
survive without • survive until • survive by • survive under • survive after • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. survive without = przeżyj na zewnątrz survive without
2. survive until = przeżywać do czasu gdy survive until
3. survive by = przeżywać przez survive by
4. survive under = przeżyj poniżej survive under
5. survive in = przeżywać w survive in
6. survive on = przeżywać na survive on
10. survive against = przeżywać przeciwko survive against
11. survive for = przeżywać dla survive for
12. survive during = przeżywać podczas survive during
15. survive at = przeżywać przy survive at
16. survive to = przeżywać aby survive to
17. survive of = przeżywać z survive of
20. survive over = przeżywać ponad survive over
22. survive within = przeżyj wewnątrz survive within
23. survive among = przeżywać wśród survive among
24. survive outside = przeżyj na zewnątrz survive outside
25. survive thanks to = przeżywać dzięki survive thanks to
survive + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 36
survive intact • survive long • barely survive • somehow survive • survive well • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.