"survive by" — Słownik kolokacji angielskich

survive by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeżywać przez
  1. survive czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She survived him by 18 months, and the couple had no children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo