"survive without" — Słownik kolokacji angielskich

survive without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeżyj na zewnątrz
  1. survive czasownik + without przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The human body may only survive for a few days without water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo