"survive until" — Słownik kolokacji angielskich

survive until kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeżywać do czasu gdy
  1. survive czasownik + until przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He died in 1706, although his wife survived him until 1720.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo