"survive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

survive czasownik

survive + rzeczownik
Kolokacji: 80
survive a mugging • survive one's death • survive infancy • survive the Holocaust • ability to survive • survive the crash • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. survive a mugging = przeżyj bandycki napad survive a mugging
2. survive one's death = przeżywać czyjś śmierć survive one's death
3. survive infancy = przetrwaj wczesne dzieciństwo survive infancy
4. ability to survive = umiejętność przeżycia ability to survive
6. survive the crash = przeżyj wypadek survive the crash
8. survive the battle = przeżyj bitwę survive the battle
9. survive periods = przetrwaj okresy survive periods
12. survive one's abuse = przeżywać czyjś nadużycie survive one's abuse
13. survive winters = przetrwaj zimy survive winters
15. survive childhood = przetrwaj dzieciństwo survive childhood
16. way to survive = sposób by przeżyć way to survive
19. survive conditions = przetrwaj warunki survive conditions
21. survive cancer = przetrwaj raka survive cancer
23. survive the round = przeżyj rundę survive the round
24. survive one's husband = przeżywać czyjś mąż survive one's husband
czasownik + survive
Kolokacji: 13
struggle to survive • manage to survive • try to survive • expected to survive • need to survive • go to survive • want to survive • ...
survive + przyimek
Kolokacji: 44
survive without • survive until • survive by • survive under • survive after • ...
survive + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 36
survive intact • survive long • barely survive • somehow survive • survive well • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.