"barely survive" — Słownik kolokacji angielskich

barely survive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie przeżyj
  1. survive czasownik + barely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    And they made yet another agreement to help the two billion people who barely survive the day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo