"survive intact" — Słownik kolokacji angielskich

survive intact kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ujdź cało
  1. survive czasownik + intact przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Only six of them are known to have survived intact to the present day.

powered by  eTutor logo