"leave intact" — Słownik kolokacji angielskich

leave intact kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić nietknięty
  1. leave czasownik + intact przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The interior of the church was left intact after 1962.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo