"survive a mugging" — Słownik kolokacji angielskich

survive a mugging kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeżyj bandycki napad
  1. survive czasownik + mugging rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Moreover, Forrest was subjected to hours of abusive interrogation and wrongly arrested just hours after watching his friend get shot and surviving an armed mugging himself."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo