"survive one's death" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeżywać czyjś śmierć
  1. survive czasownik + death rzeczownik
    Silna kolokacja

    As I said earlier in the book, animals survive death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo